Hoa Cảnh Ứng Dụng Phong Thủy

Biên soạn:Nguyễn Kim Dân

Nhà xuất bản: Nxb Mỹ thuật
Số trang: 145         
Kích thước: 16x24 cm    
Trọng lượng: 600 gram
Hình thức bìa: Cứng
Ngày xuất bản: 2006

Đánh máy : PTQ

  Phong thủy học là môn học về sinh thái môi trường của con người, cũng là môn học về chọn lọc môi trường; trên thực tế, nó chính là một môn khoa học tự nhiên được tổng hợp từ nhiều môn như: địa cầu vật lý học, thủy văn địa chất học, vũ trụ tinh thể học, khí tượng học, cảnh quan môi trường học, kiến trúc học, sinh thái học và tin tức nhân mạng sinh thể học…

   Ở đây chúng ta chỉ giới thiệu chủ yếu về hoa cảnh với phong thủy học. Màu xanh của hoa cảnh là một vòng liên kết cơ bản nhất giữa chuỗi thực vật với chuỗi sinh vật mà con người sống dựa vào, phụ thuộc vào và không thể rời xa nó. Có thể nói môi trường màu xanh có vai trò tương đối quan trọng trong sự tồn tại suốt cả cuộc đời của con người, do đó con người không thể rời bỏ nó. “Sinh vật trường” do hoa cảnh cấu thành có ảnh hưởng rất quan trọng đối với tinh thần, tâm trạng, sức khỏe, tuổi thọ… của con người.

Sách này bao gồm:
 
Phần 1: PHONG THỦY VỚI HOA CẢNH

Chương 1: Hoa cảnh với phong thủy
Chương 2: Hiệu quả điều trị bằng phong thủy hoa cảnh
Chương 3: Cách sắp đặt hoa cảnh theo phong thủy

Phần 2: HOA CẢNH PHONG THỦY KHAI VẬN

Chương 1: Các chậu cảnh phong thủy
Chương 2: Các thực vật phong thủy trồng trong nước
Chương 3: Hoa phong thủy
Chương 4: Các chậu bonsai phong thủy

Phần 3: NGÔN NGỮ CỦA HOA

Chương 1: Ý nghĩa của hoa cảnh
Chương 2: Ngôn ngữ của hoa sử dụng trong các ngày lễ
Chương 3: Ngôn ngữ của các hoa được sử dụng làm lễ vật

Phần 4: HOA CẢNH CÁT TƯỜNG

Phần 5: CÁCH LỰA CHỌN VÀ PHỐI HỢP CÁC BÌNH HOA

Liên Hệ

0938 561696 (07:30 - 20:00)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7/1D Kỳ Đồng, P9, Q3, HCM

Phong Thủy Quán Trên Facebook

 
Premium Joomla Templates